Online SHA1 Hash Kodu Oluştur (SHA1 Hash Code). Bu sayfada, girdiğiniz bir string'in SHA1 Hash kodlama algoritması kullanılarak SHA1 hash kodu oluşturulmaktadır.

SHA : Secure Hash Algorithm olarak adlandırılmaktadır.
United Staate National Security Agency tarafından gelirilmiş özet fonksiyondur.

Giriş Text
 

Sonuç Text

SHA1 Nerelerde Kullanılır

SHA1 hash fonsiyonu yalnızca (hash) özet bilgi oluşturur. Giriş verisi hashlendikten sonra geri çözülemez.SHA1 algoritmasıyla fonksiyona girilen veri boyutu ne olursa olsun sonuç olarak 160 bit özet geri döndürür. MD5 algoritması ile ile benzerlik gönterir. MD5 ile 128bit özet oluşurken SHA1 ile 160bit özet oluşur. Hash veritabanlarından karşılaştıma yapılarak giriş verisi elde edilemesin diye oluştutulan özet değer tekrar MD5 veya SHA1 fonksiyonlarından geçirilerek kullanılmaktadır.
Örnek: ozet = SHA1(MD5(SHA1(giriş))); örneğinde giriş verisi önce SHA1 fonsiyonundan sonra MD5 sonra tekrar SHA1 hash fonksiyondan geçirilerek giriş verisinin elde edilmesi zorlaştırılmıştır.

Özet Çakışmaları (Hash Collisions)

Hash fonksiyonlarının genel sorunu çakışmalardır. İki farklı verinin hash fonsiyona girdikten sonra aynı özet değeri oluşturması çakışma olarak tanımlanmaktadır. Aynı hash özet değeri veren sonsuz tane giriş verisi string olabilir.SHA1 kullanım alanları MD5 ile benzerlik gösterir. Şifrelerin veritabanında açık olarak saklanması sakıncalıdır. Bu yüzden şifreler SHA1 hash fonksiyonundan geçirilip özet (hash) değer veritabanında tutulur. Şifre karşılaştırması yapılacağı zaman da şifre SHA1(şifre) fonksiyondan geçirilerek veritabanındaki şifre ile karşılaştırılır.

Online SHA1 Hash Kodu Oluşturma 2023